LG seeds

Pod obchodní značkou LG osivářské společnosti Limagrain najdete širokou nabídku osiv mnoha polních plodin.
Bohaté genetické zdroje a šlechtitelská práce je plně podřízena potřebám pěstitelů na celém světě.

logaikony