LG seeds

Nový

KATALOG OSIV

kukuřice a slunečnice

2021

najdete v sekci KATALOGY

LG 50.479 SX novinka

 do technologie EXPRESSTM

více OSIVA/SLUNEČNICE

Víte, kolik nadojíte?

Produkční potenciál mléka LGAN Milk+

najdete u všech LGAN hybridů  

Pod obchodní značkou LG osivářské společnosti Limagrain najdete nabídku širokého spektra polních plodin. Bohaté genetické zdroje
a následná šlechtitelská práce týmu odborníků je plně podřízena potřebám pěstitelů celé planety.

logaikony