LG seeds

Osiva kukuřice?

Volejte svého regionálního zástupce KONTAKTY

LG 31.250 (240)

Houževnatá kukuřice

po žitu, do sucha,

na zrno i siláž pro BPS

 

Víte, kolik nadojíte?

Produkční potenciál mléka LGAN Milk+

najdete u všech LGAN hybridů  

Pod obchodní značkou LG osivářské společnosti Limagrain najdete nabídku širokého spektra polních plodin. Bohaté genetické zdroje
a následná šlechtitelská práce týmu odborníků je plně podřízena potřebám pěstitelů celé planety.

logaikony