LG seeds

Jak získat navíc 

2.000.000 Kč

v tržbách za mléko? 

Výsledek projektu VÚŽV 2021

 

KATALOG OSIV

kukuřice a slunečnice

2022

LG 50.479 SX 

 slunečnice do technologie EXPRESSTM

a další novinky zde

Pod obchodní značkou LG osivářské společnosti Limagrain najdete širokou nabídku osiv mnoha polních plodin.
Bohaté genetické zdroje a šlechtitelská práce je plně podřízena potřebám pěstitelů.

logaikony