LG seeds

Promptní dovoz kvalitního osiva řepky 

volejte svého regionálního zástupce viz. KONTAKTY

  Silážní monitoring probíhá

termíny a lokality najdete

AKTUALITY/NA POLI

 

Katalog

ŘEPKY LG 2020

najdete v sekci KATALOGY na hlavní liště  

Pod obchodní značkou LG osivářské společnosti Limagrain najdete nabídku širokého spektra polních plodin. Bohaté genetické zdroje
a následná šlechtitelská práce týmu odborníků je plně podřízena potřebám pěstitelů celé planety.

logaikony