JEDNODUCHÝ VÝPOČET VÝSEVKU LG hybridů a linií řepky ozimé