LG seeds

LG řepky 2018

Vaše výnosy

najdete v sekci

AKTUALITY/Na poli

LG Architect

117 % nejvyšší výnos

ÚKZÚZ 2017

Katalog

ŘEPKY LG 2018

najdete v sekci MEDIA/KATALOGY  
075-Home-produits

Pod obchodní značkou LG osivářské společnosti Limagrain najdete nabídku širokého spektra plodin – obilovin, olejnin, a pícnin. Bohaté genetické zdroje
a následná šlechtitelská práce týmu odborníků je plně podřízena potřebám pěstitelů celé planety.

032-Home-TableauDeBord
logaikony