LG seeds

ÚKZÚZ 2014-2018

opět potvrdil:

LG 31.276

je stále nejvýnosnější

raná zrnovka

více najdete v sekci PRODUKTY

LG 31.377

(FAO 330)

Novinka na zrno

2017: 111,4 %; 2016: 110,0 % Zdroj: ÚKSÚP

 

Index

LGAN Milk+

najdete u všech

LGAN hybridů

 
075-Home-produits

Pod obchodní značkou LG osivářské společnosti Limagrain najdete nabídku širokého spektra plodin – obilovin, olejnin, a pícnin. Bohaté genetické zdroje
a následná šlechtitelská práce týmu odborníků je plně podřízena potřebám pěstitelů celé planety.

032-Home-TableauDeBord
logaikony