LG seeds

LG 31.276

nejvýnosnější raná

zrnovka na trhu

ÚKZÚZ 2014-2017

LG 30.248

Opět nejvíce mléka z hektaru ÚKZÚZ 2016-2017

Nový klasifikační systém LGAN Milk+ najdete v sekci PRODUKTY

(kukuřice na siláž)  
075-Home-produits

Pod obchodní značkou LG osivářské společnosti Limagrain najdete nabídku širokého spektra plodin – obilovin, olejnin, a pícnin. Bohaté genetické zdroje
a následná šlechtitelská práce týmu odborníků je plně podřízena potřebám pěstitelů celé planety.

032-Home-TableauDeBord
logaikony