LG seeds

Jak navýšit příjem sušiny TMR 

Sborník přednášek

najdete v sekci Média/Katalogy

KATALOG

kukuřice a slunečnice 2018

najdete v sekci MÉDIA

Nový klasifikační systém LGAN Milk+ najdete v sekci PRODUKTY

(kukuřice na siláž)  
075-Home-produits

Pod obchodní značkou LG osivářské společnosti Limagrain najdete nabídku širokého spektra plodin – obilovin, olejnin, a pícnin. Bohaté genetické zdroje
a následná šlechtitelská práce týmu odborníků je plně podřízena potřebám pěstitelů celé planety.

032-Home-TableauDeBord
logaikony