LG seeds

ÚKZÚZ 2014-2018

LG 31.276

je stále nejvýnosnější

raná zrnovka

více najdete v sekci PRODUKTY

5! novinek na zrno

LGAN siláže pro každého chovatele

nový katalog 2020 najdete v sekci MEDIA/KATALOGY  

Víte, kolik nadojíte?

Produkční potenciál

LGAN Milk+

najdete u všech LGAN hybridů  

Pod obchodní značkou LG osivářské společnosti Limagrain najdete nabídku širokého spektra plodin – obilovin, olejnin, a pícnin. Bohaté genetické zdroje
a následná šlechtitelská práce týmu odborníků je plně podřízena potřebám pěstitelů celé planety.

logaikony